SAVE Registrering

 

Hybenvej_og_Kvædevej.pdf 436.28 KB
SAVE registrering

 

Følgende information er medtaget som ren information til medlemmerne, og det skal bemærkes at Nybohuse Ejerlaug ikke har medvirket i SAVE registreringen.

 

Fakta:
 
I forbindelse med udarbejdelse af kulturarvsatlas registreres alle bygninger, og de tildeles en række såkaldte SAVE-karakterer (Survey of Architectural Values in the Environment).

Bygningerne får karakterer fra 1 til 9 ud fra forskellige kriterier:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand

Arkitektonisk værdi vedrører huset som helhed. Der ses på husets proportioner, og om det er harmonisk og konsekvent opført inden for sin stilart. Huset kan f.eks. også være et særlig unikt eksempel på en ny byggestil eller have en særlig konstruktion.

 

Kulturhistorisk værdi
Her har det betydning, hvis huset er et godt eksempel på en lokal byggetradition, enten inden for en bestemt stilart eller en særpræget anvendelse af materialer. Det kan det også være væsentligt, hvis huset har en særlig historisk betydning, om det tilbage i tiden har haft en betydning for lokalområdet, en særlig funktion osv.

 

Miljømæssig værdi
Den miljømæssige værdi fastsættes ud fra husets sammenhæng med de omkringliggende boliger og bygninger. Om huset er med til at understrege eller give et kvarter eller et område et særligt præg.

 

Originalitet
Originaliteten bedømmes både ud fra, om huset står med sit oprindelige udtryk, og i hvilken stand det er. Huset kan godt være istandsat, men det har betydning, om istandsættelsen og eventuelle ændringer understreger husets originalitet.

 

Tilstand
Husets tilstand indgår også i den samlede vurdering. Det er en konstatering af, om huset er vedligeholdt eller forsømt.


 
Læs evt. mere om dette på kommunens hjemmeside http://www.ltk.dk/composite(6702).htm eller på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: https://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm

 

Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område