Generel Information

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år jvf. ejerlaugets vedtægter.
Hold øje med kalender og nyheder vedr. annoncering af dato og dagsorden.

Referater

Referat Ordinær Generalforsamling 2018.pdf 92.65 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2017.pdf 387.28 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2016.pdf 265.98 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2015.pdf 278.25 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2014.pdf 73.18 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2013.pdf 101.77 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2012.pdf 14.80 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2011.pdf 26.61 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2010.pdf 21.33 KB
Referat Ordinær Generalforsamling 2009.pdf 46.57 KB
Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område