Velkomstmappe

En velkomstmappe udleveres til alle nye medlemmer af Ejerlauget ved henvendelse til Formanden.
Kopi af velkomstbrevet følger hér:
Velkommen til nye medlemmer i Nybohuse Ejerlaug.pdf 232.40 KB
Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område