Snerydning

På Private fællesveje (Hybenvej & Kvædevej) skal grundejere selv foretage snerydning og glatførebekæmpelse af kørebanen og fortovet ud for grundejerens ejendom.

Forpligtelsen til snerydning og glatførebekæmpelse af kørebanen på private fællesveje gælder fra midten af vejen og ind til den enkelte grundejer. Grundejeren på den anden side af vejen har forpligtelsen for den anden halvdel af kørebanen.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder grundejere på private fællesveje, at få foretaget snerydning og glatførebekæmpelse på kørebanen ved tilmelding til serviceabonnementet. I øjeblikket er Hybenvej tilmeldt denne ordning.

Snerydning og glatførebekæmpelse udføres fra den 1. november til den 31. marts.

Beskæring af hække o.a.

M.h.t vores fortove, skal der sørges for at hække, buske, træer og anden vegetation ikke hindrer fri passage for fodgængere (kommunen har lavet en piece herom).
Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område