Nabohensynsregler

 
STØJ
Motoriserede redskaber - herunder haveredskaber - må kun benyttes i følgende tidsrum:
Hverdage: kl. 9.00 - 20.00
Lørdage:

kl. 9.00 - 12.00 og 16.00 - 18.00 

Søn- og helligdage: kl. 9.00 - 12.00
 
Håndplæneklippere bør benyttes efter kl. 9.00 og før kl. 20.00.
Radio, TV, musik, ombygningsprojekter m.v. bør ikke kunne genere hverken naboer eller genboer.
 
HUSDYR
Husdyr skal holdes på eget areal. Vær opmærksom på at naboen kan lide af allergi eller angst for dyr. Og vær opmærksom på at ejere af husdyr er erstatningspligtige for de skader, som dyrene måtte forvolde.
 
RØG
Ved afbrænding af haveaffald bør man tage hensyn til vindretning og tidspunkt. Kommunens regulativ for afbrænding af haveaffald skal overholdes. Der er således forbudt at foretage afbrænding i weekender og på helligdage.
 
HØJE TRÆER
Vær opmærksom på skyggevirkning, udtørring af jorden og risiko ved storm.
 
PARKERING
Biler skal holde mindst muligt på fortovet således, at fri passage ikke hindres. Husk at fortovet også bruges til barnevogne og kørestole. Containere bør afmærkes med reflekser og lys, så påkørsel undgås.
 
TRAFIK
Kør stille og roligt på vores veje - det vil være til glæde for alle.
 
LOKALPLANEN
Husk at konsultere Lokalplan 156 ved ændring af hus og have. Tjek evt. http://www.ltk.dk/ for mere information.
 
VIS HENSYN
I al sin enkelhed handler det om gensidigt hensyn. Vi bor tæt, så vis hensyn over for hinanden.
 
Vi håber, at denne appel til godt naboskab vil blive vel modtaget.
Med venlig hilsen bestyrelsen.
 


Sidst ændret 2017/04/19 af Nybohuse Webmaster
Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område