Tilskud til BedreBolig-plan

Lyngby-Taarbæk Kommune giver økonomisk tilskud til de første 50 husejere, der melder sig til at få lavet en BedreBolig-plan.
De første ca. 30 BedreBolig-planer er nu lavet, men der er stadig 20 husejere, der kan få glæde af tilbuddet.

For vores område (dog primært Kvædevej og Hybenvej) skal man altid sikre sig at ændringer eller nye tilbygninger overholder lokalplanen.
BedreBolig-Planen koster 3.750 kr. inkl. moms. Lyngby-Taarbæk Kommune betaler den første halvdel på 1.875 kr. Hvis husejeren efterfølgende gennemfører energirenovering svarende til mere end 4.000 kWh besparelse og fremsender en kvittering for udbetaling af tilskud fra et energiselskab, kan husejeren få refunderet den anden halvdel på 1.875 kr.
Husejeren betaler selv for at få udført renoveringen til gengæld betaler energibesparelsen på sigt renoveringen.
Sådan gør husejeren:
1. Kontakter Lyngby-Taarbæk Kommune: Sender en mail til varme@ltk.dk, for at tilmelde sig. Kommunen henviser husejeren til en BedreBolig-rådgiver hos EnergiTjenesten.
2. Før besøget: Husejeren sender informationer om sit hus til Energi-Tjenesten.
3. Kortlægning af muligheder og plan: En BedreBolig-rådgiver fra EnergiTjenesten kommer hjem til husejeren, og de gennemgår boligen sammen. Husejeren får en BedreBolig-plan.
4. Husejeren får en regning på 1.875 kr. inkl. moms. Kommunen har betalt den første halvdel.
5. Projektering og udførelse: Husejeren kontakter en håndværker til at udføre tiltagene på boligen. Husejeren skal indberette energibespa-relsen til et energiselskab inden arbejdet igangsættes.
6. Dokumentation af energibesparelse: Husejeren sender dokumen-tation fra energiselskabet for, at han har sparet minimum 4.000 kWh til varme@ltk.dk . Sammen med dokumentationen sender husejeren regningen for BedreBolig-planen og sit cpr-nummer. Dokumentationen skal fremsendes inden 1. juli 2016.
7. Kommunen udbetaler de resterende 1.875 kr. inkl. moms.

 

Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område