Konfliktløsning

Nybohuse Ejerlaugs bestyrelse kan ikke medvirke til at løse tvister mellem medlemmer, eller naboer i vores ejerlaug. Vi vil derimod gerne opfordre vore medlemmer til at tale sammen inden konflikter eskaleres. Vi tror på at samtale fremmer forståelsen.

Føler du dig på nogen måde generet af en nabo bør du henvende dig til denne inden politi, kommune eller andre involveres.
Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område