Information
Nybohuse Ejerlaug er en grundejerforening bestående af 99 husstande beliggende på Kvædevej 1-46, Hybenvej 1-46 samt de huse på Abildgaardsvej, der ligger mellem udkørslerne fra Kvædevej og Hybenvej. For husene på Abildgaardsvej er medlemskab frivilligt.

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af fem medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes i foråret. Medlemskontingentet udgør p.t. 175 kr. pr. år.
 
Lokalplan
I slutningen af 1999 fik grundejerforeningen efter medlemmernes eget ønske en lokalplan, der har til formål at bevare vores huses udseende og det grønne præg samt at fastsætte retningslinier for eventuelle til- og ombygninger af vores huse.
 
Haveaffald
Der er mulighed for at tilmelde sig en ordning hos kommunen, således at man mod et mindre vederlag får hentet sit haveaffald. Dette finder p.t. sted hver fredag, dog ikke i december, januar og februar.
 
Affaldscontainere
Hvert forår bliver der op til en weekend i april opsat en container på henholdsvis Kvædevej og Hybenvej til haveaffald.
 
Gruscontainere og grus
Om vinteren leveres grus i gruscontainerne på henholdsvis den Grønne Sti ved Hybenvej 46, på hjørnet af Kvædevej og Abildgaardsvej og endelig på hjørnet af Kvædevej og Abildsgaardsvej. Gruset er til fri afbenyttelse for vores medlemmer til vintergrusning. Hvis der er grus tilbage ved vinterens afslutning, kan medlemmerne frit bruge det til flisearbejde og lignende.
 
Kabel-tv
Der er mulighed for tilslutning til kabel-tv via YouSee. Se www.kabeltv.dk
 
Sommerfest
I august måned holder vi sommerfest på den Grønne Sti. Foreningens telte stilles op, der er aktiviteter for børnene, vi griller, har fælles salatbord samt kagekonkurrence.
 
Fastelavn
Fastelavns søndag slår vi - hvis der er tilslutning - katten af tønden, børn såvel som voksne. Der er slikposer til børnene og alle hygger sig med boller og varm kakao.
 
Loppemarked
 
Leje af festtelte
Foreningen udlejer sine telte til medlemmerne: Partytelt i størrelse 4x8 m. Leje 200 kr, samt mindre pavillioner (2 stk). Leje 100 kr pr. stk. Henvendelse herom til formanden

Sidst ændret 2018/03/21 af Nybohuse Webmaster

Nybohuse Ejerlaug - en aktiv grundejerforening i Det Grønne Område